Management

Pengarah Bersekutu

Kevin Tan

Sepanjang tempoh kerjaya bersama pengamal komunikasi yang pelbagai, Kevin telah memperoleh pengalaman yang luas dalam perniagaan dan industri yang berbeza. Dengan pengetahuan yang mendalam berkenaan dunia komunikasi yang sentiasa berubah, kepakarannya dalam pengurusan krisis, perhubungan awam, pengurusan pihak berkepentingan, pemasaran digital dan media sosial telah dapat membantu pelanggan-pelanggannya. Kevin juga sering membantu organisasi melaksanakan strategi dan tatacara untuk menangani krisis, meningkatkan kesediaan dalam krisis serta proses pemulihan reputasi.