管理层

Pengurus Besar

Stefanie Braukmann

Seorang pakar dalam meningkatkan reputasi korporat menerusi penjenamaa , perhubungan pihak berkepentingan serta penglibatan dalam komuniti, Stefanie mempunyai lebih 20 tahun pengalaman dalam komunikasi secara profesional di sekitar Eropah dan Asia, termasuk 18 tahun di Malaysia.

Di samping mempunyai kepakaran dalam pelbagai bidang seperti Barangan Pengguna Bergerak Pantas (FMCG) , pemasaran , telekomunikasi dan automotif , Stefanie banyak menumpukan kerjayanya bersama syarikat dan NGO dalam meningkatkan tanggungjawab sosial mereka melalui strategi Tanggungjawab Sosial Korporat (CSR) dengan mempromosikan amalan perniagaan yang mampan.

Stefanie dikenali dalam kalangan pengamal perhubungan awam berdasarkan kepakarannya dalam pembinaan jenama. Beliau merupakan penyumbang utama kepada idea dan strategi dalam projek-projek Perhubungan Awam bersepadu yang melibatkan promosi identiti korporat, pengiklanan, perancangan digital dan media, selain membantu memberikan indikator perniagaan yang kukuh kepada pelanggan.